Кратък фирмен профил

Донев Инвестмънтс холдинг АД - София


Контакти

София, 1303
ул. Позитано 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831915121
Капитал (лв.): 22 000 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 25.04.2012 
Предмет на дейност: Участие в капиталите на други търговски дружества, придобиване и управление на инвестиции в други дружества, придобиване на финансови активи с цел търгуване, набиране на средства чрез издаване на ценни книги и последващо инвестиране на набраните средства, операции по управление на и с инвестиции, консултантски услуги и всички дейности на територията на страната или в чужбина, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
02.01.2019: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Уведомление от Донев...
27.12.2018: Софарма АД-София (3JR) Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг...
20.12.2018: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Донев...
18.12.2018: Софарма АД-София (3JR) Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг...
18.12.2018: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Донев...
17.12.2018: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Донев...
17.12.2018: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Уведомление от Донев...
14.12.2018: Софарма АД-София (3JR) Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг...
14.12.2018: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Донев...
12.12.2018: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Уведомление от Донев...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 952 пъти
[2016: 340, 2015: 68, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 177, 2011: 54, ... ]