Кратък фирмен профил

2 Плюс България АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Янко Комитов 20 бизнес център "Север", бл. 2, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102808309
Капитал (лв.): 51 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с електронноизчислителна техника, периферни устройства и софтуер
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 15.01.2009 
Предмет на дейност: 1.покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; 2. продажба на стоки собствено производство; 3. изготвяне на инвестиционни проекти за: електрически инсталации за ниско и средно напрежение; автоматизация; комуникационна инфраструктура; системи за сигурност; 4.консултантски услуги; 5. предоставяне на следните услуги - системна интеграция: изграждане на комуникационна инфраструктура; доставка и интеграция на мрежово и комуникационно оборудване; системи за обработка и съхранение на информация; интегрирани системи за видеонаблюдение и инженерно-техническа защита; системи за изобразяване на видеосъдържание и информация; решения за интелигентни сгради и автоматизация; системи за следене и управление на различни процеси; разработка и продажба на специализиран софтуер и софтуерни лицензи; осъществяване на оперативно обслужване, техническа помощ и системна поддръжка; 6. търговско представителство и посредничество; 7. комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки.
 

22.01.2009: 2 Плюс България АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 273 пъти
[2016: 171, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]