Кратък фирмен профил

Трейс груп холд АД - София


Контакти

София, 1408
ул. Никола Образописов 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123682269
Капитал (лв.): 24 200 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества, придобиване, Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба облигации, придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за изпозване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, проектиране, изграждане, реконструкция на пътища, пътни съоръжения и пътна инфраструктура, проектиране, изграждане, реконструкция, обзавеждане, ремонт и инвеститорски контрол на търговски и жилищно строителни обекти, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество, търговия с промишлени стоки и петролни продукти, строително предприемачество, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, рекламни, информационни, програмни и други услуги; извършване на вътрешен и международен транспорт на лица и товари, извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги; извършване на външнотърговски сделки с предмет, изброен по-горе.дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдет извършени след снабдяване на съответен лиценз или разрешение.
 


Новини

  стр. 1 / 143   стр.    
13.11.2018: Трейс груп холд АД-София (T57) Уведомление за договор на...
31.10.2018: Трейс груп холд АД-София (T57) Трейс груп холд АД-София ...
15.10.2018: Атина: Газовата връзка с България е общ интерес за цяла Европа...
11.10.2018: Трейс груп холд АД-София (T57) Промяна в състава на...
11.10.2018: Пътностроителната компания „Трейс Груп Холд“ АД направи известни...
02.10.2018: Трейс груп холд АД-София (T57) Трейс Груп Холд АД извърши...
02.10.2018: Трейс груп холд АД-София (T57) Съобщение от...
02.10.2018: Трейс груп холд АД-София (T57) Трейс Груп Холд АД извърши...
28.09.2018: Трейс груп холд АД-София (T57) Трейс Груп Холд АД извърши...
27.09.2018: Трейс груп холд АД-София (T57) Трейс Груп Холд АД извърши...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 511 пъти
[2016: 1 286, 2015: 662, 2014: 383, 2013: 766, 2012: 1 735, 2011: 1 076, ... ]