Кратък фирмен профил

Трейс груп холд АД - София


Контакти

София, 1408
ул. Никола Образописов 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123682269
Капитал (лв.): 24 200 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества, придобиване, Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба облигации, придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за изпозване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, проектиране, изграждане, реконструкция на пътища, пътни съоръжения и пътна инфраструктура, проектиране, изграждане, реконструкция, обзавеждане, ремонт и инвеститорски контрол на търговски и жилищно строителни обекти, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество, търговия с промишлени стоки и петролни продукти, строително предприемачество, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, рекламни, информационни, програмни и други услуги; извършване на вътрешен и международен транспорт на лица и товари, извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги; извършване на външнотърговски сделки с предмет, изброен по-горе.дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдет извършени след снабдяване на съответен лиценз или разрешение.
 


Новини

  стр. 1 / 147   стр.    
21.03.2019: Трейс груп холд АД-София (T57) Информация за дейността на...
20.03.2019: Трейс груп холд АД-София (T57) Информация за дейността на...
07.03.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
07.03.2019: ГБС спечели поредна поръчка на пътната агенция за 119 млн....
06.03.2019: Трейс груп холд АД-София (T57) Трейс груп холд АД-София ...
01.03.2019: Трейс груп холд АД-София (T57) Трейс Сърбия АД, дъщерно...
18.02.2019: ГБС, "Джи Пи Груп" и "Трейс" на опашката за "Струма" Десет...
15.02.2019: Bonatti и Max Streicher остават в надпреварата за газовата...
15.02.2019: Трейс груп холд АД-София (T57) Информация от...
07.02.2019: Трейс груп холд АД-София (T57) Информация от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 696 пъти
[2016: 1 471, 2015: 662, 2014: 383, 2013: 766, 2012: 1 735, 2011: 1 076, ... ]