Кратък фирмен профил

Парк АДСИЦ - София


Контакти

София, 1000
бул. Цар Освободител 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131401280
Капитал (лв.): 9 720 266
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 26.06.2017  Предстоящо - 27.11.2018 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 23   стр.    
02.11.2018: Парк АДСИЦ-София (4PK) Уведомление за внесено търгово...
31.10.2018: Парк АДСИЦ-София (4PK) Парк АДСИЦ-София представи тримесечен...
30.10.2018: Парк АДСИЦ-София (4PK) Уведомление по чл. 148б...
25.10.2018: Парк АДСИЦ-София (4PK) В БФБ АД са постъпили материали за...
22.10.2018: Парк АДСИЦ-София (4PK) Уведомление по чл. 148б от...
03.09.2018: Парк АДСИЦ-София (4PK) Парк АДСИЦ-София представи тримесечен...
03.09.2018: Парк АДСИЦ-София (4PK) Парк АДСИЦ-София представи тримесечен...
05.07.2018: Парк АДСИЦ-София (4PK) Парк АДСИЦ-София публикува Годишен отчет...
28.03.2018: Парк АДСИЦ-София, (4PK) На основание чл. 73, ал. 6 от Част IV...
27.03.2018: БФБ спря търговията с девет дружества заради неплатени...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 333 пъти
[2016: 369, 2015: 163, 2014: 91, 2013: 182, 2012: 435, 2011: 306, ... ]