Кратък фирмен профил

Адванс Терафонд АДСИЦ - София


Контакти

София, 1164
ул. Златовръх 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131418187
Капитал (лв.): 85 110 091
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.05.2017  Предстоящо - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Нaбиpaнe нa cpeдcтвa чpeз издaвaнe нa цeнни книжa; пoкупкa нa нeдвижими имoти и вeщни пpaвa въpxу нeдвижими имoти, извъpшвaнe нa cтpoeжи и пoдoбpeния, c цeл пpeдocтaвянeтo им зa упpaвлeниe, oтдaвaнe пoд нaeм, лизинг или apeндa и пpoдaжбaтa им.
 


Новини

  стр. 1 / 142   стр.    
18.06.2018: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) Адванс Терафонд АДСИЦ...
05.06.2018: V. Във връзка с т. 8 от Приложение №3 (Методология за...
05.06.2018: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
05.06.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
28.05.2018: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) В БФБ-София АД са постъпили...
16.05.2018: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) Адванс Терафонд АДСИЦ...
02.05.2018: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) Адванс Терафонд АДСИЦ-София ...
17.04.2018: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) Адванс Терафонд АДСИЦ -...
17.04.2018: "Адванс Терафонд" купува при рекордна средна цена на декар - 917...
02.04.2018: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) Адванс Терафонд АДСИЦ-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 019 пъти
[2016: 1 165, 2015: 572, 2014: 252, 2013: 505, 2012: 1 354, 2011: 616, ... ]