Кратък фирмен профил

Авто Юнион АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131361786
Капитал (лв.): 40 004 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 08.09.2017 
Предмет на дейност: Внос и производство на стоки, изготвяне на концепции за търговска дейност, проектантска дейност, покупка, строителство и обзавеждане на недвижими имоти, с цел продажба, транспортна дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, рекламна, комисионна, посредническа, издателска и печатарска дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 24   стр.    
31.10.2018: Авто Юнион АД-София (8AVB) Авто Юнион АД-София представи...
13.09.2018: Авто Юнион АД-София (8AVB) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
30.08.2018: Авто Юнион АД-София (8AVB) Авто Юнион АД-София представи...
29.08.2018: Авто Юнион АД-София (8AVB) Авто Юнион АД-София представи...
29.08.2018: Авто Юнион АД-София (8AVB) Авто Юнион АД-София представи...
10.08.2018: Печалбата на "Еврохолд" мина 4 млн. Лева Финансовата група...
31.07.2018: Авто Юнион АД-София (8AVB) Авто Юнион АД-София представи...
11.07.2018: Авто Юнион АД-София (8AVB) На основание чл. 73, ал. 2 във...
11.07.2018: Авто Юнион АД-София (8AVB) Дружеството представя допълнително...
11.07.2018: В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Авто Юнион АД-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 821 пъти
[2016: 347, 2015: 97, 2014: 58, 2013: 116, 2012: 293, 2011: 239, ... ]