Кратък фирмен профил

14 Декември ООД - София


Контакти

София, 1680
ж.к. Борово, бл. 220, вх.В, ет.3, ап.43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131082459
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Издаване на вестници
Предмет на дейност: Издателска, печатарска и разпространителска дейност, предпечатна подготовка, реклама, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, авторски произведения, промишлени образци и други обекти на интелектуалната собственост, всякаква друга дейност, за която няма законова забрана.
 

05.06.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.05.2007: Пазарният дял на Булгартабак холдинг ще падне до 40%, ако...
13.07.2005: Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) остави без уважение...
07.07.2005: На вчерашното си заседание Комисията за защита на конкуренцията...
04.02.2005: Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува производство...
23.09.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.12.1996: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 134 пъти
[2016: 456, 2015: 36, 2014: 36, 2013: 72, 2012: 166, 2011: 102, ... ]