Кратък фирмен профил

Е 5 ООД - Пазарджик


Контакти

Пазарджик, 4400
ул. Синитевска 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 112657599
Капитал (лв.): 10 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване
Продукти и услуги:
фирмен сервиз на единствения в България завод за хладилни камери “Хебър”- гр.Симеоновград. Вносител на продукцията на “Copeland“- световен лидер в производството на компресори.
Предмет на дейност: Строителни и строително-монтажни дейности, проектиране, производство, доставка, монтаж и сервизна хладилна, климатична, сушилня, вентилационна и криогенна техника, цялостно идграждане на обекти с горецитираната техника; покупка на стоки с цел препродажбата им в пълвоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни, превознискладови, лицензионни сделки, лизинг, сделки с интелектуална собственост, рекламни и информационниуслуги, външно търговска дейност, както и други дейности на територията на страната и в чужбина, незабранени от закона
 

15.01.2008: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 366 пъти
[2016: 76, 2015: 28, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 103, 2011: 28, ... ]