Кратък фирмен профил

Косаня ЕАД - Мизия


Контакти

Мизия, 3330
ул. Г. Димитров 29
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202624413
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Членство: Българска Стопанска Камара
Продукти и услуги:
търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали; търговия на дребно в неспециализирани магазини; търговия на едро с вторични суровини и скраб
Предмет на дейност: Покупка на стоки с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, комисионна, спедиционна, транспортна и лизингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, рекламни и маркетингови услуги, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, монтажни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

03.08.2014: Приливна вълна от придошлата заради поройните дъждове река Скът...
06.08.2008: Холдинговото дружество "Дунав" АД - Враца свиква общо събрание...
12.01.2007: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.07.2005: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
01.03.2005: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.05.2003: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16,...
29.02.2000: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 106 пъти
[2016: 359, 2015: 82, 2014: 52, 2013: 104, 2012: 215, 2011: 101, ... ]