Кратък фирмен профил

Славянка Тутракан АД - Тутракан


Контакти

Тутракан, 7600
ул. Ана Вентура 15
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 828049819
Капитал (лв.): 113 390
 
 
 

Отрасъл: Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.06.2017  Предстоящо - 21.06.2018 
Предмет на дейност: Производство на памучни, конопени, ленени, ютени и други прежди от естествени или изкуствени суровини и техни производни, транспортни и спедиционни сделки и услуги, след получаване на необходимите разрешения ако такива се изискват от действащото в страната законодателство и други дейности и услуги, незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
04.06.2010: Славянка-Тутракан АД - Тутракан свиква Годишно общо събрание на...
15.04.2009: Славянка-Тутракан АД - Тутракан свиква Годишно общо събрание на...
15.04.2009: Славянка-Тутракан АД - Тутракан свиква Годишно общо събрание на...
05.02.2008: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
10.11.2006: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
27.10.2006: Съветът на директорите на "Славянка" - АД, Тутракан, на...
16.08.2005: Съветът на директорите на "Славянка" - АД, Тутракан, на...
03.05.2005: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
20.02.2004: Съветът на директорите на "Славянка" - АД, Тутракан, на...
12.06.2002: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 903 пъти
[2016: 140, 2015: 30, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 109, 2011: 128, ... ]