Кратък фирмен профил

Даесеф АД - София


Контакти

София, 1404
ул. Поручик Неделчо Бончев 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131022476
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Друга търговия на едро
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.05.2020 
Предмет на дейност: Търговия (вътрешна и външна) и производство в областта на химическата индустрия и свързаните с нея продукти, финансов мениджмънт на свързаните структури и дейности, рекламна, консултантска дейност, вътрешен и международен транспорт, спедиторска, туристическа и туроператорска дейност, хотелиерство и всякакви други търговски сделки, незабранени със закон.
 

27.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
25.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 233,...
08.08.2006: Надзорният съвет на "Даесеф" - АД, София, на основание чл. 223...
09.05.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
19.04.2005: Надзорният съвет на "Даесеф" - АД, София, на основание чл. 223...
16.03.2005: У нас няма да се произвеждат мотоциклети, микробуси и мотопеди...
15.03.2005: От официалния вносители на продуктите на японския автомобилен...
21.10.2004: Две нови българско-китайски смесени предприятия ще бъдат...
21.03.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 917 пъти
[2016: 368, 2015: 50, 2014: 52, 2013: 105, 2012: 198, 2011: 37, ... ]