Кратък фирмен профил

Тремол ООД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Асти 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104593442
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на канцеларска техника
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001 Член на GS1
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с бижута и украшения от благородни метали (след съответното разрешение), комисионна, консигнационна, оказионна търговия, външнотърговска дейност, внос-износ, търговско представителство и посредничество, консултантска дейност в областта на търговската практика, производството, икономиката, маркетинг, мениджмънт, производство на стоки с цел продажба, производство, преработка и пласмент на растителна и животинска продукция,покупко-продажба на ценни книжа, търговия с недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, транспортна, спедиторска дейност, таксиметрови превози на пътници и товари, ресторантьорство, обществено хранене, импресарска дейност и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
25.09.2019: Първият в региона и един от малкото в страната IT клъстери...
24.08.2016: Три западни болници искат да разкриват свои филиали във В....
25.05.2016: Фиpмa плaти peкopднитe 400 000 лв. зa нивa нa изхoдa нa Вeликo...
12.01.2016: Производствено-складова база започва да се строи край...
11.01.2016: Строят нов завод за касови апарати и електроника край Дебелец...
23.07.2015: В Дебелец ще строят нова фабрика за касови апарати Една от...
19.04.2012: Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) откри картел между...
15.03.2012: Според промени в наредба на финансовото министерство, които...
18.01.2012: Притеснена от намалелите приходи след 2008 г., държавата реши да...
29.12.2010: Комисията за защита на конкуренцията е открила данни за картел...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 163 пъти
[2016: 913, 2015: 105, 2014: 80, 2013: 161, 2012: 272, 2011: 180, ... ]