Кратък фирмен профил

Странджа Автотранспорт АД - Царево


Контакти

Царево, 8260
ул. М. Герджиков 21
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102003409
Капитал (лв.): 72 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 17.07.2020 
Предмет на дейност: Автомобилни превози в страната и чужбина; поддържане и ремонт на транспортни средства; товаро-разтоварна дейност; спедиторска дейност; търговска дейност в страната и чужбина; подготовка и квалификация на кадри; всяка друга дейност незабранена от закона, отдаване под наем на помещения, моторни превозни средства и оборудване към тях, търговска дейност в страната и в чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
25.09.2018: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2) Вътрешна...
26.01.2011: Сертификационният одит на системата за управление на качеството...
19.03.2010: Странджа-автотранспорт АД - Царево свиква Годишно общо събрание...
13.04.2009: Козметичният бранш продава мечти Директорът на Pharmagora...
17.02.2009: Странджа-автотранспорт АД - Царево свиква Извънредно общо...
17.02.2009: Странджа-автотранспорт АД - Царево свиква Извънредно общо...
12.08.2008: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
18.07.2008: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
23.08.2007: Български транспортен холдинг реализира нетна печалба от 88 хил....
03.08.2007: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 591 пъти
[2016: 656, 2015: 71, 2014: 61, 2013: 122, 2012: 265, 2011: 130, ... ]