Кратък фирмен профил

Респромкомплект АД - София


Контакти

София, 1309
ул. Кукуш 2, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121078829
Капитал (лв.): 160 160
 
 
 

Отрасъл: Производство на излъчваща телевизионна и радиотехника, и проводникова далекосъобщителна техника
Общи събрания: Последно - 17.08.2022 
Предмет на дейност: Инженеринг за информационни и комуникационни системи в страната и чужбина, производствена, вътрешно- и външнотърговска дейност, изграждане на охранителни и пожароизвестителни системи, хотелиерство, отдаване под наем, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
08.06.2010: Респромкомплект АД - София свиква Годишно общо събрание на...
25.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
28.05.2009: Респромкомплект АД - София свиква Годишно общо събрание на...
13.05.2008: Съветът на директорите на "Респромкомплект" - АД, София, на...
10.08.2007: "Респромкомплект" - АД, София, обявява, че с решение на общото...
15.05.2007: Съветът на директорите на "Респромкомплект" - АД, София, на...
19.09.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
09.05.2006: Съветът на директорите на "Респромкомплект" - АД, София, на...
27.05.2005: Съветът на директорите на "Респромкомплект" - АД, София, на...
21.01.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 101 пъти
[2016: 788, 2015: 54, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 98, 2011: 35, ... ]