Кратък фирмен профил

Делта - Петролеум ЕООД - Нови Искър


Контакти

Нови Искър, 1280
кв. Кумарица ул. Китка 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130078384
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: международен транспорт, спедиционна дейност, вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, строително-монтажни работи, търговия с петролни продукти, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност, всякакви други търговски дейности, незабранени със закон.
 

19.01.2012: Върховният касационен съд (ВКС) е потвърдил присъдата от 3...
14.03.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.10.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 416 пъти
[2016: 221, 2015: 35, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 73, 2011: 15, ... ]