Кратък фирмен профил

Марицатекс АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Васил Левски 144
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115025302
Капитал (лв.): 468 921
 
 
 

Отрасъл: Производство на памучни и тип памучни тъкани
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 25.06.2020 
Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и чужбина на памучни и тип памучни прежди, тъкани и изделия от тях; пректантска и инжинерингова дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 26   стр.    
31.07.2020: Марицатекс АД-Пловдив (4MJ) Марицатекс АД-Пловдив представи...
20.07.2020: Марицатекс АД-Пловдив (4MJ) Марицатекс АД-Пловдив публикува...
29.06.2020: Марицатекс АД-Пловдив (4MJ) На проведено редовно ОСА от...
26.05.2020: Марицатекс АД-Пловдив (4MJ) Марицатекс АД-Пловдив представи...
26.05.2020: Марицатекс АД-Пловдив (4MJ) В БФБ АД са постъпили материали за...
26.05.2020: Марицатекс АД-Пловдив (4MJ) Марицатекс АД-Пловдив представи...
21.05.2020: Марицатекс АД-Пловдив (4MJ) Марицатекс АД-Пловдив публикува...
28.01.2020: Марицатекс АД-Пловдив (4MJ) Марицатекс АД-Пловдив представи...
19.11.2019: Марицатекс АД-Пловдив (4MJ) Марицатекс АД-Пловдив представи...
22.07.2019: Марицатекс АД-Пловдив (4MJ) Марицатекс АД-Пловдив представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 743 пъти
[2016: 666, 2015: 158, 2014: 154, 2013: 308, 2012: 567, 2011: 537, ... ]