Кратък фирмен профил

Леско АД - София


Контакти

София, 1309
ж.к. Света Троица, бл. 367 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121101021
Капитал (лв.): 206 668
 
 
 

Отрасъл: Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.11.2023 
Предмет на дейност: Дървообработване, производство на мебели, метални и пластмасови изделия и нестандартно оборудване, транспортна и търговска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, международен туризъм, отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях, автосервизна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, хотелиерство и ресторантьорство.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
30.09.2010: Леско АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
27.03.2009: Леско АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
19.01.2009: Леско АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
13.05.2008: Съветът на директорите на "Леско" - АД, София, на основание чл....
14.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
09.01.2007: Съветът на директорите на "Леско" - АД, София, на основание чл....
17.11.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
06.01.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
23.08.2005: Съветът на директорите на "Леско" - АД, София, на основание чл....
21.01.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 264 пъти
[2016: 1 075, 2015: 66, 2014: 78, 2013: 157, 2012: 251, 2011: 248, ... ]