Кратък фирмен профил

Полимета ООД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ул. Железни Врата 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 010998519
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на обработващи машини
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Научно-изследователска, проектно-конструкторска, технологична и производствена дейност в областта на машиностроенето и електротехниката с битово и промишлено значение, внос и износ на комисионна основа и за своя сметка, бартерни и суичови операции, реекспорт и лизинг за страната и за чужбина; търговска дейност със стоки и изделия от собствено производство или от други фирми, оказионна търговия, представителство на чужди фирми в страната и в чужбина, производствена и търговска дейност, в т.ч. и външнотърговска дейност с аудио- и видеозаписи, организиране на видеотечни дейности и видеопрожекции съобразно действуващото законодателство, ресторантска и хотелиерска дейност в страната и в чужбина; първична преработка и търговия, в т.ч. и външнотърговска дейност със селскостопанска продукция от растителен и животински произход; извършване на преводи и организиране на курсове по изучаване на чужди езици - лично или чрез наемане на правоспособни лица; предприемаческа и комисионна дейност
 

10.09.2004: Регионална дирекция - Пловдив, на Агенцията за държавни вземания...
18.01.2000: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
03.09.1997: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
18.10.1996: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
08.03.1994: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка...
17.11.1992: Старозагорският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал....
13.11.1990: Старозагорският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 287 пъти
[2016: 94, 2015: 29, 2014: 25, 2013: 50, 2012: 112, 2011: 3, ... ]