Кратък фирмен профил

Захарни заводи АД - Горна Оряховица


Контакти

Горна Оряховица, 5100
ул. Св. Княз Борис I - ви 29
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104051737
Капитал (лв.): 11 112 919
 
 
 

Отрасъл: Преработка на какао; производство на шоколадови и захарни изделия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електро- и топлинна енергия Производител на храни Производство на алкохолни напитки Публично дружество Сертификат HACCP Сертификат ISO 22000 Сертификат ISO 9001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.06.2019 
Предмет на дейност: Производство и разфасовка на захар кристал по 1 и 5 килограма, бучки, сухи цвеклови брикети, захарни изделия, спирт, въглероден двуокис, сгъстена шлема, безалкохолни напитки, пара и ел.енергия, опаковки и всички видове печатарски услуги; производство на отливки, изработка на резервни части и инструменти, възстановяване на износени детайли, ремонт на технологично оборудване; транспортни услуги; ремонтна, сервизна, строително - монтажна, проектантско - конструкторска и шивашка дейност; производство, изкупуване, преработка и търговия в страната и чужбина със селскостопанска, животинска и оранжерийна продукция; външнотърговска дейност, внос - износ, обществено хранене, търговия чрез собствени магазини; хотелиерство и ресторантъорство в собствени или наети заведения; подготовка и преквалификация на кадри, други странични дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 75   стр.    
26.03.2020: В България има достатъчно мощности и суровини за производство на...
26.03.2020: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9) Други обстоятелства,...
17.02.2020: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9N) Във връзка с...
31.01.2020: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9N) Захарни заводи...
31.01.2020: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9) Захарни заводи АД-Горна...
02.12.2019: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9) Захарни заводи АД-Горна...
11.11.2019: Групата Захарни Заводи продължава с амбициозни инвестиции и през...
04.11.2019: Първо становище за подкрепа на инвестиционно намерение за...
31.10.2019: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9N) Захарни заводи...
31.10.2019: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9) Захарни заводи АД-Горна...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 452 пъти
[2016: 1 480, 2015: 399, 2014: 250, 2013: 500, 2012: 1 092, 2011: 878, ... ]