Кратък фирмен профил

Емка АД - Севлиево


Контакти

Севлиево, 5400
ул. Никола Петков 30
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107001173
Капитал (лв.): 21 505 776
 
 
 

Отрасъл: Производство на изолирани проводници и кабели
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 07.12.2017 
Предмет на дейност: Производство на емайлирани, бобинажни,профилни и изолирани кабели и проводници.
 


Новини

  стр. 1 / 41   стр.    
24.04.2018: ЕМКА АД-Севлиево (57E) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
24.04.2018: ЕМКА АД-Севлиево (57E) На 19.04.2018г. в Търговския регистър е...
24.04.2018: Публични компании ще разпределят по-високи дивиденти за 2017...
29.03.2018: ЕМКА АД-Севлиево (57E) ЕМКА АД-Севлиево публикува Годишен отчет...
27.03.2018: Индустриален Капитал Холдинг увеличава годишната си нетна...
31.01.2018: Производителят на кабели "Емка" се завърна към...
30.01.2018: ЕМКА АД-Севлиево (57E) ЕМКА АД-Севлиево представи тримесечен...
08.12.2017: ЕМКА АД-Севлиево (57E) На проведено извънредно ОСА от...
05.12.2017: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
27.10.2017: ЕМКА АД-Севлиево (57E) ЕМКА АД-Севлиево представи копие от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 922 пъти
[2016: 1 241, 2015: 630, 2014: 300, 2013: 601, 2012: 1 481, 2011: 951, ... ]