Кратък фирмен профил

Емка АД - Севлиево


Контакти

Севлиево, 5400
ул. Никола Петков 30
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107001173
Капитал (лв.): 21 505 776
 
 
 

Отрасъл: Производство на изолирани проводници и кабели
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 12.06.2018 
Предмет на дейност: Производство на емайлирани, бобинажни,профилни и изолирани кабели и проводници.
 


Новини

  стр. 1 / 42   стр.    
20.07.2018: ЕМКА АД-Севлиево (57E) ЕМКА АД-Севлиево представи тримесечен...
20.07.2018: "ЕМКА" се похвали с 14% ръст на приходите през второто...
13.06.2018: ЕМКА АД-Севлиево (57E) На проведено на 12.06.2018 г. ОСА на...
13.06.2018: ЕМКА АД-Севлиево (57E) На проведено редовно ОСА от 12.06.2018...
05.06.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
15.05.2018: ЕМКА АД-Севлиево (57E) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
15.05.2018: ЕМКА АД-Севлиево (57E) ЕМКА АД-Севлиево представи копие от...
08.05.2018: Печалбата на „ЕМКА“ АД намалява с 11% на годишна база през...
02.05.2018: ЕМКА АД-Севлиево (57E) ЕМКА АД-Севлиево представи тримесечен...
27.04.2018: ЕМКА АД-Севлиево (57E) Уведомяваме Ви, че подадената на 11...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 115 пъти
[2016: 1 434, 2015: 630, 2014: 300, 2013: 601, 2012: 1 481, 2011: 951, ... ]