Кратък фирмен профил

Емка АД - Севлиево


Контакти

Севлиево, 5400
ул. Никола Петков 30
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107001173
Капитал (лв.): 21 699 726
 
 
 

Отрасъл: Производство на изолирани проводници и кабели
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 16.05.2019 
Предмет на дейност: Производство на емайлирани, бобинажни,профилни и изолирани кабели и проводници.
 


Новини

  стр. 1 / 45   стр.    
20.05.2019: ЕМКА АД-Севлиево (57E) На проведено редовно ОСА от 16.05.2019...
17.05.2019: ЕМКА АД-Севлиево (57E) На проведено на 16.05.2019 г. ОСА на...
17.04.2019: ЕМКА АД-Севлиево (57E) ЕМКА АД-Севлиево представи тримесечен...
17.04.2019: ЕМКА запазва печалбата си непроменена през първото тримесечие...
03.04.2019: ЕМКА увеличава дивидента си с 14% до 8,4 ст. на акция Съветът...
03.04.2019: ЕМКА АД-Севлиево (57E) ЕМКА АД-Севлиево представи копие от...
02.04.2019: ЕМКА АД-Севлиево (57E) В БФБ АД са постъпили материали за...
28.03.2019: ЕМКА АД-Севлиево (57E) ЕМКА АД-Севлиево публикува Годишен отчет...
07.03.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
30.01.2019: "Емка" увеличава продажбите и печалбата си през 2018 г....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 557 пъти
[2016: 1 876, 2015: 630, 2014: 300, 2013: 601, 2012: 1 481, 2011: 951, ... ]