Кратък фирмен профил

Влагоклима ООД - София


Контакти

София, 1574
ул. Гео Милев 179
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831497597
Капитал (лв.): 5 100
 
 
 

Отрасъл: Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Производство на вентилационно и климатично оборудване, проектиране, изпълнение и монтаж на вентилационни, отоплителни, климатични и електроинсталации, на метални конструкции, сервизна и ремонтна дейност на вентилационно и климатично оборудване и инсталации, строителство и монтаж на В и К, монтьорски, шлосерски и стругаро-фрезистки услуги, автомонтьорски, автобояджийски и автотенекеджийски услуги, дърводелски услуги, покупка на стоки и вещи с цел препродажба в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, сервизна и ремонтна дейност на битова техника, вулканизация и баланс и всички други търговски сделки, незабранени със закон.
 

05.12.2013: Когато се анализира слабата активност на бизнеса и лошата...
22.05.2009: 10 проектни предложения са одобрени за финансиране по по...
31.10.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
15.06.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.03.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.07.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с § 5 ЗДЛ...
01.12.2003: Министерството на регионалното развитие публикува списъкът на...
02.03.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
31.10.1995: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 578 пъти
[2016: 70, 2015: 32, 2014: 29, 2013: 58, 2012: 128, 2011: 72, ... ]