Кратък фирмен профил

Дръстър АД - Русе


Контакти

Русе, 7000
ул. Борисова 4, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 118004822
Капитал (лв.): 130 000
 
 
 

Отрасъл: Други дейности в областта на бизнесуслугите, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 13.06.2019  Предстоящо - 09.07.2019 
Предмет на дейност: Отдаване, стопанисване и управление на сгради, паркинги, машини и съоръжения, тяхното изграждане и ремонт; производство и търговия на едро и дребно с промишлени и селскостопански стоки; външна и вътрешна търговия; търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица в страната и чужбина и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
28.05.2019: Дръстър АД - Русе свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
28.05.2019: Дръстър АД - Русе свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
27.02.2008: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
28.11.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
16.11.2007: Съветът на директорите на "Дръстър" - АД, Русе, на основание чл....
20.02.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.02.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
07.11.2006: Съветът на директорите на "Дръстър" - АД, Русе, на основание чл....
23.12.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
20.09.2005: Съветът на директорите на "Дръстър" - АД, Русе, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 945 пъти
[2016: 464, 2015: 44, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 105, 2011: 62, ... ]