Кратък фирмен профил

2И ЕООД - София


Контакти

София, 1463
бул. Патриарх Евтимий 49
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114562527
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 05.11.2008 
Предмет на дейност: придобиване и управление на акции и дялови участия и предприятия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия, консултации относно портфейлни инвестиции, факторинг, консултантска, комисионна, спедиторска дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица, селскостопанско производство и преработка на селскостопанска продукция, производство и преработка на етеричномаслени култури, билки, лечебни растения и подправки, създаване и експлоатация на трайни насаждения, агротехнически механизирани услуги, селски, екологичен и ловен туризъм, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна и външна търговия, предприемаческа и строителна дейност, инженеринг, маркетинг и мениджмънт, внос-износ, бартерни и реекспортни операции, търговия с недвижими имоти, рекламна и импресарска дейност, както и всякакви други незабранени от законодателството дейности
 

12.11.2008: 2И ЕООД - Плевен свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
05.04.2002: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 802 пъти
[2016: 366, 2015: 53, 2014: 38, 2013: 77, 2012: 171, 2011: 43, ... ]