Кратък фирмен профил

Гипс АД - Кошава [Производство по несъстоятелност]


Контакти

Кошава, 3771
обл. Видин
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 815121745
Капитал (лв.): 266 457
 
 
 

Отрасъл: Производство на гипс
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.12.2019  Предстоящо - 26.06.2020 
Предмет на дейност: Гипс и гипсови изделия, както и други дейности, незабранени със закон, международна транспортна дейност със собствени транспортни средства, спедиторска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
15.05.2020: Гипс АД-Кошава (0GP1) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж,...
01.08.2019: Гипс АД-Кошава (0GP1) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж,...
01.08.2019: В БФБ АД е постъпил Отчет по чл. 100ж от ЗППЦК, в който е...
27.05.2019: Гипс АД - Кошава свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
23.05.2019: Гипс АД-Кошава (0GP1) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж,...
10.03.2019: С решение на Съвета на директорите на БФБ АД (Протокол №...
18.08.2017: „Гипс Кошава” АД поема правата и задълженията по концесионния...
14.09.2016: Гипс АД-Кошава (0GP1) В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл....
30.03.2016: Гипс АД-Кошава (0GP1) Във връзка с настъпване на лихвено...
29.03.2016: Гипс АД-Кошава (0GP1) Във връзка с настъпване на лихвено...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 633 пъти
[2016: 767, 2015: 184, 2014: 129, 2013: 258, 2012: 610, 2011: 182, ... ]