Кратък фирмен профил

Вега АД - Плевен


Контакти

Плевен, 5800
ул. Вит 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114075672
Капитал (лв.): 50 421
 
 
 

Отрасъл: Питейни заведения
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.06.2019 
Предмет на дейност: Внос, износ, дистрибуция, производство, покупко-продажба на стоки в първоначален и преработен вид в страната и чужбина, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица и всяка друга незабранена от закона дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
01.08.2019: Вега АД-Плевен (4V8) Вега АД-Плевен представи тримесечен...
27.06.2019: Вега АД-Плевен (4V8) На проведено на 21.06.2019 г. редовно ОСА...
20.05.2019: Вега АД-Плевен (4V8) Вега АД-Плевен представи копие от...
17.05.2019: Вега АД-Плевен (4V8) В БФБ АД са постъпили материали за...
02.05.2019: Вега АД-Плевен (4V8) Вега АД-Плевен представи тримесечен отчет...
02.04.2019: Вега АД-Плевен (4V8) Вега АД-Плевен публикува Годишен отчет на...
04.02.2019: Вега АД-Плевен (4V8) Вега АД-Плевен представи тримесечен отчет...
01.11.2018: Вега АД-Плевен (4V8) Вега АД-Плевен представи тримесечен отчет...
01.08.2018: Вега АД-Плевен (4V8) Вега АД-Плевен представи тримесечен отчет...
28.06.2018: Вега АД-Плевен (4V8) На проведено на 25.06.2018 г. редовно ОСА...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 359 пъти
[2016: 307, 2015: 36, 2014: 44, 2013: 88, 2012: 163, 2011: 177, ... ]