Кратък фирмен профил

Хелпман София ООД - София [Производство по несъстоятелност]


Контакти

София, 1612
бул. Цар Борис ІІІ №89
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831629248
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с др. машини и оборудване за произв., търговията и транспорта и части за тях
Общи събрания: Последно - 15.09.2017 
Предмет на дейност: Покупка и продажба на хладилно, климатично и електрическо оборудване, принадлежности и метални части; производство на същите за продажба, външно- и вътрешнотърговска дейност; холдингова дейност
 

12.12.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.04.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.03.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.10.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
15.09.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
04.12.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.10.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.04.1995: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 208 пъти
[2016: 82, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 2, ... ]