Кратък фирмен профил

Аугуста 91 АД - Хисаря


Контакти

Хисаря, 4180
бул. Генерал Гурко 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825302377
Капитал (лв.): 3 006 816
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.05.2024 
Предмет на дейност: Хотелиерство; ресторантьорство; бутилиране на натурална минерална вода; продажба на стоки от внос и местно производство; организиране и провеждане на музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
14.10.2021: "Аугуста-91" АД притежава концесия за водоползване на Сондаж №...
10.08.2010: Трима големи производители на минерална вода са нарушавали...
01.09.2009: Пловдивският административен съд, VІІ адм. състав, на основание...
01.09.2009: Пловдивският административен съд на основание чл. 188 във връзка...
01.07.2009: Пореден № R - 002295 Информация за изпълнение на концесионния...
02.06.2009: Аугуста-91 АД - Хисаря свиква Годишно общо събрание на...
21.04.2009: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
15.04.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.04.2008: Аугуста-91 АД - Хисаря свиква Годишно общо събрание на...
11.09.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 124 пъти
[2024: 198, ... ]