Кратък фирмен профил

Зимп АД - Монтана


Контакти

Монтана, 3400
бул. Трети март 141
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111001510
Капитал (лв.): 165 200
 
 
 

Отрасъл: Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.09.2021 
Предмет на дейност: Развойно-внедрителска и производствена дейност в електронната и електротехническата промишленост, консултантска, проучвателна и маркетингова дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговия на едро и дребно с промишлени стоки, хранителни стоки, селскостопанска продукция, вътрешен и международен транспорт, спедиторска дейност, хотелиерство, ресторантьорство и туристическа дейност, издателска дейност, рекламна дейност, търговия с недвижими имоти, строителство на жилищни, административни и промишлени сгради, отдаване под наем на дълготрайни активи, складова дейност, посредническа и комисионна дейност, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви дейности, незабранени от закона, дружеството може да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книжа, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау и други обекти на интелектуална собственост, дружеството може да открива клонове и представителство, да се сдружава и да участва в дружества с местни и чуждестранни физически и юридически лица в България и в чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
30.04.2010: Аналитик АД - Монтана свиква Годишно общо събрание на...
29.10.2008: Аналитик АД - Монтана свиква Годишно общо събрание на...
14.11.2007: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
23.03.2007: Съветът на директорите на "Аналитик" - АД, Монтана, на основание...
01.09.2006: Съветът на директорите на "Аналитик" - АД, Монтана, на основание...
30.06.2006: "Аналитик Приват 98" - АД, Монтана, на основание чл. 223, ал. 2...
24.02.2006: Съветът на директорите на "Аналитик приват 98" - АД, Монтана, на...
21.02.2006: РЕШЕНИЕ № 1909 София, 21.02.2006 В ИМЕТО НА НАРОДА ...
29.07.2005: Съветът на директорите на "Аналитик" - АД, Монтана, на основание...
17.06.2005: Правителството прекрати концесионния договор за част от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 723 пъти
[2016: 739, 2015: 93, 2014: 55, 2013: 111, 2012: 242, 2011: 203, ... ]