Кратък фирмен профил

Агрострой Д АД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
ул. Ангел Стоянов 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124042395
Капитал (лв.): 53 062
 
 
 

Отрасъл: Други специализирани строителни дейности
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 01.06.2020  Предстоящо - 20.07.2020 
Предмет на дейност: Изграждане на метални силози за съxранение на зърносистема липп, теxнологичен монтаж на зърнопочистващи и зърнотранспортни машини, зърносушилни, метални навеси, производство на нисконапорни филтри за капково напояване, търговска дейност в страната и чужбина; производствена, транспортна, маркетингова, инженерингова дейности, посредничество, производство, ремонт и реализация на селскостопанска продукция и теxника и др.дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
15.05.2009: Агрострой-Д АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на...
16.01.2009: Агрострой-Д АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на...
10.10.2008: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
22.07.2008: Съветът на директорите на "Агрострой - Д" - АД, Добрич, на...
01.06.2007: Съветът на директорите на "Агрострой - Д" - АД, Добрич, на...
20.10.2006: Съветът на директорите на "Агрострой - Д" - АД, Добрич, на...
12.07.2005: Съветът на директорите на "Агрострой - Д" - АД, Добрич, на...
21.12.2004: Съветът на директорите на "Агрострой" - АД, Добрич, на основание...
17.09.2004: Предметът на дейност на "Агрострой-Д" е изграждане на силози за...
17.12.2002: Съветът на директорите на "Агрострой - Д" - АД, Добрич, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 077 пъти
[2016: 471, 2015: 53, 2014: 43, 2013: 86, 2012: 147, 2011: 81, ... ]