Кратък фирмен профил

РМВ 1 АД - София


Контакти

София, 1164
ул. Университетска 10, вх. Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130511165
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност на агенции за недвижими имоти
Общи събрания: Последно - 14.06.2019 
Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка, съхранение и търговия в страната и в чужбина със стоки за широко потребление, внос, износ, реекспорт и дистрибуция в страната и в чужбина на текстилни и индустриални стоки, търговско представителство и посредничество, придобиване на недвижими имоти в страната и в чужбина, транспортни, спедиторски, маркетингови, лизингови, проектантски, дизайнерски и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон.
 

13.05.2010: РМВ-1 АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
26.09.2009: РМВ-1 АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
24.03.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
01.03.2005: Съветът на директорите на "РМВ 1" - АД, София, на основание чл....
28.08.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 472 пъти
[2016: 261, 2015: 23, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 93, 2011: 14, ... ]