Кратък фирмен профил

2 Плюс Бургас ООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8005
ул. Янко Комитов 20, бизнес център Север, бл. 2, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 812169254
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в специализирани магазини с други стоки, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни, компенсационни операции, маркетингова, инженерингова, строителна, туристическа, транспортна, рекламна, сервизна и преводаческа дейност, борсови операции, производство и изкупуване, преработка и реализация на суровини и материали, полуфабрикати и готови изделия, изграждане и експлоатация на малки и средни обекти на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, търговия, услуги, обществено хранене, туризъм и отдих, организиране на дейности за развитие и подпомагане на личната и частната инициатива в тези сфери на стопанската дейност, представителство, посредничество, комисионна дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон, която по обем или предмет се извършва по търговски начин.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
21.05.2002: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.04.2002: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.07.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.11.2000: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
10.10.2000: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
19.09.2000: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
14.03.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.10.1999: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.10.1999: На 21 Октомври 1999 Фирма "2 Плюс" ООД получи сертификат за...
19.01.1999: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 468 пъти
[2016: 482, 2015: 65, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 196, 2011: 165, ... ]