Кратък фирмен профил

ТЕЦ Бобов дол ЕАД - Големо село


Контакти

Големо село, 2635
общ. Бобов дол
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 109513731
Капитал (лв.): 8 705 040
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електроенергия Емитент
Общи събрания: Последно - 03.04.2019 
Предмет на дейност: Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.
 


Новини

  стр. 1 / 83   стр.    
28.09.2020: Проверяват продължаващо изгаряне на отпадъци в ТЕЦ "Бобов дол"...
28.09.2020: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) Във връзка с настъпване...
17.09.2020: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) ТЕЦ - Бобов дол...
08.09.2020: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) В БФБ е постъпил доклад...
04.09.2020: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) ТЕЦ - Бобов дол...
31.08.2020: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) ТЕЦ - Бобов дол...
19.08.2020: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) ТЕЦ - Бобов дол...
18.08.2020: ТЕЦ "Марица 3" започва съкращения заради орязването на студения...
07.08.2020: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) ТЕЦ - Бобов дол...
07.08.2020: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) ТЕЦ - Бобов дол...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 506 пъти
[2016: 1 519, 2015: 177, 2014: 160, 2013: 321, 2012: 717, 2011: 571, ... ]