Кратък фирмен профил

ТЕЦ Бобов дол ЕАД - Големо село


Контакти

Големо село, 2635
общ. Бобов дол
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 109513731
Капитал (лв.): 8 705 040
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електроенергия Емитент
Общи събрания: Последно - 03.04.2019 
Предмет на дейност: Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.
 


Новини

  стр. 1 / 79   стр.    
14.02.2020: Гешев нареди екоминистърът да провери ТЕЦ-ове, свързвани с...
14.02.2020: "Стомана Индъстри" и "Топлофикация Перник" ползвали вода от яз....
13.02.2020: Почти 19 млрд. лева са приходите от приватизация По данни на...
03.02.2020: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) ТЕЦ - Бобов дол...
03.02.2020: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) ТЕЦ - Бобов дол...
24.01.2020: Отнеха разрешителното на ТЕЦ "Бобов дол" за горене на...
22.01.2020: Две от топлоцентралите на Христо Ковачки - ТЕЦ "Бобов дол" и...
20.01.2020: Издирваните македонци, внесли отпадъци във Варна: Внасяме боклук...
20.01.2020: Новият екоминистър затвори инсталация в ТЕЦ "Бобов дол" Една...
27.11.2019: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) В БФБ е постъпил доклад...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 244 пъти
[2016: 1 257, 2015: 177, 2014: 160, 2013: 321, 2012: 717, 2011: 571, ... ]