Кратък фирмен профил

Тисем 97 АД - Русе


Контакти

Русе, 7005
бул. Липник 106
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117049615
Капитал (лв.): 102 388
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини за селското и горското стопанство
Общи събрания: Последно - 25.06.2020 
Предмет на дейност: Разработване, проектиране, изпитване и производство, технологично обезпечаване и инструментално екипиране на земеделски машини и изделия и реализацията им в страната и чужбина, разработване и обосноваване на технологични линии в механизацията на растениевъдството, животновъдството, зеленчукопроизводството и трайните насаждения, коопериране за производство на земеделска техника, на елементи, възли, детайли и изделия със сродни дружества и фирми в страната и чужбина, комплексни разработки на изделия, машини и съоръжения в екипировка и тяхното производство, автомобилен превоз на товари, внос и износ, търговска и посредническа дейност, консултации по създаване на нормали и стандарти, конструктивна дейност, научно-техническа информация, преводи от и на чужди езици, сключване на договори за съвместна дейност с други дружества и предприятия, отдаване под наем на помещения и места, предназначени за стопански и административни нужди на юридически и физически лица.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
18.06.2009: Тисем-97 АД - Русе свиква Годишно общо събрание на акционерите...
20.06.2008: Съветът на директорите на "Тисем 97" - АД, Русе, на основание...
18.09.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
08.06.2007: Съветът на директорите на "Тисем 97" - АД, Русе, на основание...
24.10.2006: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
24.10.2006: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
02.05.2006: Съветът на директорите на "Тисем 97" - АД, Русе, на основание...
09.12.2005: Съветът на директорите на "Тисем 97" - АД, Русе, на основание...
27.05.2005: Съветът на директорите на "Тисем 97" - АД, Русе, на основание...
07.12.2004: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 880 пъти
[2016: 399, 2015: 60, 2014: 44, 2013: 89, 2012: 188, 2011: 29, ... ]