Кратък фирмен профил

Химимпорт АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Стефан Караджа 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000627519
Капитал (лв.): 239 646 267
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 27.06.2017 
Предмет на дейност: Внос, износ, реекспорт и други търговски операции с нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти и всякакви други стоки, незабранени със закон, комисионна, спедиционна и складова дейност, търговско представителство и посредничество, продажба на стоки собствено производство, придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, туристическа дейност - хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги
 


Новини

  стр. 1 / 326   стр.    
27.04.2018: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
26.04.2018: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
25.04.2018: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
24.04.2018: Публични компании ще разпределят по-високи дивиденти за 2017...
24.04.2018: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
23.04.2018: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
20.04.2018: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
19.04.2018: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
18.04.2018: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
17.04.2018: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 12 263 пъти
[2016: 1 248, 2015: 811, 2014: 458, 2013: 917, 2012: 2 159, 2011: 1 531, ... ]