Кратък фирмен профил

Експресбанк АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
бул. Владислав Варненчик 92
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813071350
Капитал (лв.): 33 673 729
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 21.05.2019  Предстоящо - 06.08.2019 
Предмет на дейност: Банката има право да извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. банката може да извършва и следните дейности, ако са включени в нейния лиценз: 1. извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; 2. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; 3. приемане на ценности на депозит; 4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 8. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от закона за пазарите на финансови инструменти; 9. парично брокерство; 10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 11. издаване на електронни пари; 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка.
 


Новини

  стр. 1 / 82   стр.    
19.07.2019: Подписаха договора за кредит за реновиране на централната...
12.07.2019: Groupama удвоява позиции в застраховането с придобиване на...
11.07.2019: "Групама" купува "Сожелайф" от Банка ДСК и...
02.07.2019: Радослав Велков влиза в управата на "Инвестбанк" Радослав...
24.04.2019: Берлинската компания за иновации launchlabs открива офис у нас с...
10.04.2019: Икономическите емигранти са пратили 4 млрд. лв. в България през...
26.03.2019: Доротея Николова става член на управителния съвет на ПОК...
25.03.2019: "Елана Агрокредит" АД отчита 70%-ен спад на финансираните сделки...
18.03.2019: Освежават ръководствата на "Банка ДСК" и...
07.03.2019: Българска компания е сред финалистите в стартъп програмата на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 549 пъти
[2016: 970, 2015: 335, 2014: 223, 2013: 447, 2012: 1 137, 2011: 695, ... ]