Кратък фирмен профил

Булгарконф АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4004
бул. Александър Стамболийски 1Д
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825211098
Капитал (лв.): 5 250 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на друго облекло и допълнения за облекло, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 15.09.2021 
Продукти и услуги:
произвежда облеклата и колекциите на “Mason’s”, “Powel”, “Billboard”
Предмет на дейност: Производство, дизайн и реализация на облекла и трикотаж, модна конфекция и аксесоари, организиране производствени цехове, разкриване на магазини и търговска дейност в страната, внос, износ на всички разрешени за търговия стоки, посредническа и комисионерска дейност, търговско представителство на местни и чуждестранни фирми и лица, маркенинг и консултации на финансови въпроси, издателска и рекламна дейност, транспортни и туристически услуги и всякакъв вид дейности, незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
16.09.2021: Най-големите компании за текстил, облекла, обувки: Вирус в...
23.03.2015: Булгарконф АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
21.01.2010: Булгарконф АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
14.05.2009: Булгарконф АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
23.02.2009: Булгарконф АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание на...
08.12.2008: Булгарконф АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
06.02.2007: Съветът на директорите на "Булгарконф" - АД, Пловдив, на...
08.12.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.08.2006: СФБ Капиталов пазар АД представи изготвения обзорния анализ за...
02.06.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 848 пъти
[2016: 951, 2015: 182, 2014: 100, 2013: 200, 2012: 500, 2011: 314, ... ]