Кратък фирмен профил

Енерго-про Продажби АД - Варна


Контакти

Варна, 9009
бул. Владислав Варненчик, Варна Тауърс Г 258
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103533691
Капитал (лв.): 1 501 000
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на електроенергия Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 24.07.2023 
Предмет на дейност: Обществено снабдяване с електрическа енергия и продажба на електрическа енергия на потребителите, присъединени към електроразпределителна мрежа, при наличието и поддържането на валидна лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия на тези потребители.в тази връзка дружеството сключва сделки с електрическа енергия по регулирани цени, както и на организирания пазар на електрическа енергия в съответствие с действащото законодателство.при наличие и поддържане на съответна валидна лицензия дружеството осъществява други дейности в областта на енергетиката съгласно действащото законодателство.дружеството ще предоставя услугата координатор на балансираща група.при наличеи на валидна лицензия за търговец на електическа енергия и валидна регистрация като търговски участник дружеството ще сключи директни сделки при свободно договорени цени с привилегировани потребители за покупко-продажба на ел. енергия, дружеството предоставя други в областта на енергетиката свързани с осъществяваната дейност, съглеасно действащото законодателство.
 


Новини

  стр. 1 / 39   стр.    
12.05.2023: Енергийните дружества в страната предлагат поскъпване на...
18.03.2020: "Евроманган" вече е пред фалит Окръжният съд в Добрич обяви в...
24.09.2019: Община Кубрат погаси накуп 2.217 милиона лв. дълг към...
20.02.2019: В съда в Добрич са постъпили два иска за откриване на...
10.12.2018: Енерго-Про спира тока на ВиК „Меден кладенец“ в Кубрат...
28.05.2018: Токът ще поскъпне средно с 1.89% според изчисленията на...
04.01.2018: "Енерго-Про" не спъва свободния пазар на ток Енерго-Про не...
04.12.2017: Energo-pro пласира облигации за 370 млн. евро при висок...
04.12.2017: Фирмата, сочена за купувач на ЧЕЗ, отстранена от пазара на ток...
09.08.2017: КЕВР се отказа от отнемането на лиценза на ЕВН Комисията за...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 16 549 пъти
[2024: 634, ... ]