Кратък фирмен профил

ЧЕЗ Разпределение България АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 159, бл. БенчМарк Бизнес Център
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130277958
Капитал (лв.): 1 928 000
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на електроенергия Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 27.11.2018 
Предмет на дейност: Експлоатация на електроразделителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия с цел доставка на потребителите, присъединени към тази мрежа, на територията на която извършва своята дейност, при наличието и поддържането на валидна лицензия за извършване на разпределителна дейност по определената територия, на територията, обхваната от разпределителната мрежа, дружеството осигурява: доставка и продажба на електрическа енергия на потребителите, които са присъединени към разпределителната мрежа, управление на разпределителната мрежа, поддържането на обектите и съоръженията в съответствие с техническите изисквания, развитието на разпределителната мрежа в съответствие с перспективите за икономическо развитие и прогнозите за изменение на електропотреблението в региона, поддържане и развитие на спомагателни мрежи, непрекъснатост на електроснабдяването и качеството на подаваната електроенергия, други услуги за потребителите, дружеството не може да извършва друга дейност, освен тази, предмет на лицензиране по Закона за енергетиката и енергийната ефективност.
 


Новини

  стр. 1 / 81   стр.    
22.05.2019: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) В БФБ АД са постъпили...
22.05.2019: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) ЧЕЗ Разпределение...
02.05.2019: ЧЕЗ търси най-успешните студенти по електротехнически...
02.05.2019: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) ЧЕЗ Разпределение...
02.05.2019: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) ЧЕЗ Разпределение...
25.04.2019: КФН проверява "Еврохолд" заради преговорите за ЧЕЗ Комисията...
25.04.2019: КФН ще проверява "Еврохолд" заради сделката с ЧЕЗ Комисията за...
23.04.2019: "Еврохолд" увеличава капитала си със 154 млн. лв. заради...
23.04.2019: "Еврохолд" търси 154 млн. лева през борсата заради сделката с...
22.04.2019: Продажба на отпадъци от цветни метали, съдържащи се в кабел 110...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 512 пъти
[2016: 1 423, 2015: 732, 2014: 223, 2013: 446, 2012: 1 187, 2011: 629, ... ]