Кратък фирмен профил

Медицински център Промес АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4009
ул. Асеновградско шосе
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115529619
Капитал (лв.): 51 120
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Общи събрания: Последно - 20.06.2019  Предстоящо - 20.08.2020 
Предмет на дейност: Извънболнична медицинска помощ и профиактика, търговски сделки, необходими за нуждите на осъществяваните от лечебното заведение медицински дейности и за обслужване на пациентите.
 

03.04.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
23.09.2003: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
25.02.2003: Съветът на директорите на "МСЦ Промес" - АД, Пловдив, на...
17.12.2002: Съветът на директорите на "МСЦ Промес" - АД, Пловдив, на...
16.03.2001: Съветът на директорите на "МСЦ Промес" - АД, Пловдив, на...
24.03.2000: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 576 пъти
[2016: 287, 2015: 25, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 113, 2011: 45, ... ]