Кратък фирмен профил

Антола АД - Попово


Контакти

Попово, 7800
ул. Тракия 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 835014619
Капитал (лв.): 51 185
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 05.06.2020 
Предмет на дейност: Проектиране, строителство, инженеринг, търговска и външнотърговска дейност (след регистрация или снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв).
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
15.03.2010: Антола АД - Попово свиква Годишно общо събрание на акционерите...
28.05.2009: Антола АД - Попово свиква Годишно общо събрание на акционерите...
31.03.2009: Съветът на директорите на “Антола” - АД, Попово, на основание...
21.03.2008: Съветът на директорите на "Антола" - АД, Попово, на основание...
20.02.2008: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
16.10.2007: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.03.2007: Съветът на директорите на "Антола" - АД, Попово, на основание...
05.12.2006: Съветът на директорите на "Антола" - АД, Попово, на основание...
09.09.2005: Съветът на директорите на "Антола" - АД, Попово, на основание...
01.06.2004: Съветът на директорите на "Антола" - АД, Попово, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 691 пъти
[2016: 469, 2015: 116, 2014: 80, 2013: 161, 2012: 334, 2011: 176, ... ]