Кратък фирмен профил

Албена АД - Оброчище


Контакти

Оброчище, 9630
к.к. Албена, Административна сграда, офис 443
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 834025872
Капитал (лв.): 4 273 126
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Туристически агент Туроператор Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 23.06.2018 
Предмет на дейност: Хотелиерство; ресторантьорство; продажба на стоки от внос и местно производство; външноикономическа дейност; организиране и провеждане на музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм. сключване на сделки и извършване плащания с местни и чуждестранни лица, извършване сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение, производство, преработка, съхранение и реализация на растениевъдна и животинска продукция, производство и реализация на хляб и хлебни изделия, изкупвателна и търговска дейност, профилактична дейност и рехабилитация.
 


Новини

  стр. 1 / 120   стр.    
12.09.2018: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
12.09.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
12.09.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
03.09.2018: Албена АД-к.к. Албена (6AB) Уведомление за продажба на недвижим...
03.09.2018: "Албена" АД стартира годината с 22% по-високи приходи от...
30.08.2018: Албена АД-к.к. Албена (6AB) Албена АД-к.к. Албена представи...
30.08.2018: Отдават на концесия плажовете „Албена“ и „Ривиера“ за 2 млн....
30.08.2018: Кабинетът стартира за втори път през тази година конкурс за...
27.08.2018: "Интерскай" излетя от БФБ Комисията за финансов надзор отписа...
10.08.2018: Албена АД-к.к. Албена (6AB) На проведено на 23.06.2018 г. ОСА...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 724 пъти
[2016: 1 128, 2015: 399, 2014: 263, 2013: 526, 2012: 1 336, 2011: 830, ... ]