Кратък фирмен профил

Агрогор АД - Генерал Тошево


Контакти

Генерал Тошево, 9500
ул. Трети март 42
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124505567
Капитал (лв.): 50 530
 
 
 

Отрасъл: Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 10.08.2020 
Предмет на дейност: Участие в приватизацията на "Добруджанска гора" - ЕАД, Добрич, извършване на всички необходими действия по процедурата по приватизация, сключване на приватизационната сделка, търговски сделки (заеми, кредити, облигации, запис на заповед и др.), необходими за участието и изпълнението на приватизационната сделка, всякакви други дейности, незабранени със закон, дърводобив, вътрешен и международен транспорт, спедиторски услуги, търговия, вкл. търговия с резервни части, преработка на дървесина и метали, животновъдство, рибовъдство, селскостопанско производство, внос и износ, реескпорт, строителство, строителни ремонти, туризъм-ловен и друг, xотелиерство, ловностопанска дейност, добив и търговия с ловни продукти, лесокултурна дейност, семесъбиране, производство на фиданки, залесяване, отглеждане на култури и млади насаждения без материален добив, други дейности, които не са изрично забранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
10.05.2010: Агрогор АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на акционерите...
16.06.2009: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
17.04.2009: Агрогор АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на акционерите...
17.04.2009: Агрогор АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на акционерите...
30.11.2007: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
30.11.2007: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
30.11.2007: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.07.2007: Съветът на директорите на "Агрогор" - АД, Добрич, на основание...
28.02.2006: Съветът на директорите на "Агрогор" - АД, Добрич, на основание...
23.12.2005: Съветът на директорите на "Агрогор" - АД, Добрич, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 079 пъти
[2016: 526, 2015: 54, 2014: 49, 2013: 99, 2012: 180, 2011: 95, ... ]