Кратък фирмен профил

Токуда банк АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Георг Вашингтон 21
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813155318
Капитал (лв.): 68 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Член на БФБ Член на ЦД
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.11.2023 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове и използване на привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск, покупка на менителници и записи на заповед, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, приемане на ценности за депозит, сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК, гаранционни сделки, извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг), финансов лизинг, издаване и управление на банкови карти, сделки с финансови фючърси и опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, предоставяне на банкови касетки, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, консултации относно портфейлни инвестиции, други сделки, определени от БНБ.
 


Новини

  стр. 1 / 32   стр.    
29.09.2023: Фондът на фондовете подписа споразумения с банките партньори за...
24.08.2023: Започват първи размествания в бизнеса на Алексей Петров след...
27.06.2023: Хотелски комплекс в Бяла е обявен на публична продан Частният...
23.06.2023: В основата на проекта за строежа на "Токуда", по-известна като...
29.03.2022: Три български банки с ограничителни мерки за сделки с руската...
13.05.2021: Във връзка с подадено от ТБ Токуда Банк АД заявление, БФБ АД...
08.12.2020: Банките продължават ударно да вдигат таксите При все по-ниски...
18.08.2020: Банка ДСК измести от първото място Уникредит Булбанк Банка ДСК...
22.07.2020: 9 банки искат да отпускат антикризисни кредити с гаранции от...
22.06.2020: 17 инвестиционни посредници и банки участват в шестото издание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 266 пъти
[2016: 1 563, 2015: 251, 2014: 94, 2013: 188, 2012: 399, 2011: 244, ... ]