Кратък фирмен профил

Формопласт АД - Кърджали


Контакти

Кърджали, 6600
Промишлена зона Юг ПК 86
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000220548
Капитал (лв.): 3 798 905
 
 
 

Отрасъл: Производство на други изделия от пластмаси
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 21.06.2019 
Предмет на дейност: Производство на машиностроителна продукция; инструментална екипировка за производство на пластмаси, каучук и метали; производство на пластмасови изделия; инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 37   стр.    
30.07.2019: Формопласт АД-Кърджали (4F8) Формопласт АД-Кърджали представи...
25.06.2019: Формопласт АД-Кърджали (4F8) На проведено редовно ОСА от...
21.05.2019: Формопласт АД-Кърджали (4F8) В БФБ АД са постъпили материали за...
02.05.2019: Формопласт АД-Кърджали (4F8) Формопласт АД-Кърджали представи...
01.04.2019: Формопласт АД-Кърджали (4F8) Формопласт АД-Кърджали публикува...
31.01.2019: Формопласт АД-Кърджали (4F8) Формопласт АД-Кърджали представи...
30.10.2018: Формопласт АД-Кърджали (4F8) Формопласт АД-Кърджали представи...
31.07.2018: Формопласт АД-Кърджали (4F8) Формопласт АД-Кърджали представи...
30.07.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
27.07.2018: БФБ мести 36 дружества на Алтернативен пазар на търговия...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 812 пъти
[2016: 811, 2015: 312, 2014: 203, 2013: 406, 2012: 869, 2011: 634, ... ]