Кратък фирмен профил

Аутомотор 99 АД - София


Контакти

София, 1713
ул. Самоковско шосе 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121900192
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Техническо обслужване и ремонт на автомобили
Общи събрания: Последно - 11.06.2021 
Предмет на дейност: Транспортна дейност в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки, авторемонтни и сервизни услуги, търговско посредничество и представителство, производство, участие в приватизацията, обучение и преквалификация на водачи на МПС, технически прегледи и експертизи в автомобилния транспорт, организиране и експлоатация на паркинги, превоз и продажба на петролни продукти, търговия с промишлени стоки, всякаква друга дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
29.04.2010: Аутомотор-99 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
16.04.2009: Аутомотор-99 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
16.04.2009: Аутомотор-99 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
17.10.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
03.06.2008: Съветът на директорите на "Аутомотор 99" - АД, София, на...
11.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
27.04.2007: Съветът на директорите на "Аутомотор 99" - АД, София, на...
20.06.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
12.05.2006: Съветът на директорите на "Аутомотор 99" - АД, София, на...
01.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 288 пъти
[2016: 532, 2015: 29, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 125, 2011: 133, ... ]