Кратък фирмен профил

Випом АД - Видин


Контакти

Видин, 3700
ул. Цар Иван Асен II 9
тел.: 094/609025,609020,609 021, 02/971 56 71
факс: 094/609021
e-mail: vipom@vipom.com
WEB-site: http://www.vipom.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 815123244
ИН по ДДС: BG815123244
Фирмено дело: 228/97
Брой служители: 126 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): -266 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 2 505 (2019)
ДМА (хил. лв.): 3 316 (2019)
Капитал (лв.): 299 120
 
 
 

Отрасъл: Производство на помпи и компресори
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 28.09.2020 
Продукти и услуги:
Производство на помпи, помпени агрегати, миниВЕЦ, резервни части, сервиз
Предмет на дейност: Производство на помпи, помпени модули, стационарни станции и комплексни обекти, търговска дейност в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност в страната и чужбина, доколкото това не противоречи на разпоредбите на действащото законодателство.
 


Регулирана информация

 

28.09.2020 13:29 Випом АД - Видин : 4VIОбщо събрание на акционерите 
На 28.09.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 28.09.2020 год.
 Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин
 Регистър на присъствалите акционери
 Пълномощно
 Политика за възнагражденията


Новини

  стр. 1 / 20   стр.    
29.09.2020: Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 28.09.2020...
25.08.2020: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за...
19.06.2020: Випом АД-Видин (4VI) На проведено редовно ОСА от 18.06.2020 г....
18.05.2020: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за...
01.07.2019: Випом АД-Видин (4VI) На проведено редовно ОСА от 28.06.2019 г....
28.05.2019: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за...
27.05.2019: Випом АД - Видин свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
18.03.2019: Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 15.03.2019...
13.02.2019: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за...
05.02.2019: Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 04.02.2019...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 18 205 пъти
[2016: 5 923, 2015: 394, 2014: 219, 2013: 439, 2012: 991, 2011: 1 929, ... ]