Кратък фирмен профил

Корадо България АД - Стражица


Контакти

Стражица, 5150
ул. Гладстон 28
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 814190902
Капитал (лв.): 13 168 614
 
 
 

Отрасъл: Производство на котли за отопление и радиатори с неелектрическо загряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 09.08.2017  Предстоящо - 23.05.2018 
Предмет на дейност: Производство и пласмент на изделия от областта на отоплителната техника, външно- и вътрешнотърговска дейност във всичките им разновидности, вътрешен и международен транспорт, представителство и агентство, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 30   стр.    
25.04.2018: Корадо-България АД-Стражица (4KX) В БФБ-София АД са постъпили...
24.04.2018: Корадо-България АД-Стражица (4KX) Корадо-България АД-Стражица...
24.04.2018: Публични компании ще разпределят по-високи дивиденти за 2017...
02.04.2018: Корадо-България АД-Стражица (4KX) Надзорният съвет на Корадо...
30.03.2018: "КОРАДО-България" прави пробив на германския...
30.03.2018: Корадо-България АД-Стражица (4KX) Надзорният съвет на Корадо...
30.03.2018: Българската "КОРАДО" стъпва на най-големия пазар в Европа...
30.03.2018: Корадо-България АД-Стражица (4KX) В БФБ-София АД са постъпили...
30.03.2018: Корадо-България АД-Стражица (4KX) Корадо-България АД-Стражица...
12.03.2018: "Трейс груп холд" и "Холдинг Варна" влизат в Sofix Фондовата...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 004 пъти
[2016: 883, 2015: 394, 2014: 104, 2013: 209, 2012: 624, 2011: 451, ... ]