Кратък фирмен профил

Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол


Контакти

Ямбол, 8600
ул. Пирин 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 838168266
Капитал (лв.): 18 193 752
 
 
 

Отрасъл: Производство на помпи и компресори
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.05.2020 
Предмет на дейност: Маркетингова, пласментна, изследователска, развойна, производствена, инженерингова и външно-търговска дейност в областта на хидравличните изделия и системи; общо машиностроене; стоки и услуги за населението.
 


Новини

  стр. 1 / 41   стр.    
24.11.2020: "Хидравлични елементи и системи" отчита спад в продажбите от...
23.11.2020: Продажбите на ХЕС намаляват с 19% към края на...
20.11.2020: Публично дружество отчете ръст в печалбата заради субсидиите от...
20.11.2020: Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (4HE) Хидравлични...
28.10.2020: Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (4HE) Хидравлични...
21.10.2020: ХЕС и "Елхим Искра" отчитат спад в продажбите към септември...
21.10.2020: Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (4HE) Хидравлични...
24.09.2020: Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (4HE) Хидравлични...
09.09.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
26.08.2020: Продажбите на „Българска роза“ с 57% спад за 3...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 512 пъти
[2016: 2 002, 2015: 348, 2014: 198, 2013: 397, 2012: 912, 2011: 738, ... ]