Кратък фирмен профил

Инструмент ПТ АД - Петрич


Контакти

Петрич, 2850
ул. Христо Чернопеев 77
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 101136520
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на сечива за ръчна употреба и инструменти
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 16.05.2022 
Предмет на дейност: Участие в приватизацията чрез сключване на приватизационни сделки за приватизация на "Инструмент" - ЕООД, Петрич.
 

23.09.2010: Инструмент-ПТ АД - Петрич свиква Годишно общо събрание на...
22.02.2005: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
05.08.2003: Агенцията за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че...
24.11.2000: Министерството на икономиката на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП...
20.06.2000: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
04.02.2000: Съветът на директорите на "Инструмент - ПТ" - АД, Петрич, на...
17.12.1999: Съветът на директорите на "Инструмент - ПТ" - АД, Петрич, на...
16.11.1999: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 835 пъти
[2016: 510, 2015: 37, 2014: 38, 2013: 77, 2012: 137, 2011: 41, ... ]