Кратък фирмен профил

Тодоров АД - София


Контакти

София, 1408
ул. Петко Каравелов, 34, ап. 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130078447
Капитал (лв.): 3 400 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на вина от грозде
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на GS1
Общи събрания: Последно - 18.06.2019 
Предмет на дейност: Винопроизводство и производство на високоалкохолни напитки, производство на земеделска продукция, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство, търговска дейност, както и други разрешени от закона дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 17   стр.    
12.06.2020: Тодоров АД-София (5T6) В БФБ е получено следното съобщение от...
27.02.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
20.06.2019: Тодоров АД-София (5T6) На проведено редовно ОСА от 18.06.2019...
15.05.2019: Тодоров АД-София (5T6) В БФБ АД са постъпили материали за...
28.03.2019: Бутиковата винарна "Тодоров" АД подобри финансовия си резултат...
26.02.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
30.07.2018: 2. Поради неизпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 2, във...
03.07.2018: Тодоров АД-София (5T6) На проведено редовно ОСА от 29.06.2018...
28.05.2018: Тодоров АД-София (5T6) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
18.04.2018: Поради неизпълнение на изискването на чл. 41, ал. 2, във връзка...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 270 пъти
[2016: 1 104, 2015: 283, 2014: 210, 2013: 421, 2012: 995, 2011: 857, ... ]